20 Mayıs 2019

Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer Bildirim Formları

Kaynak : GGM

Düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum hariç olmak üzere] gümrük işlemlerinde kabul edilmeyeceğine ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı eklidir.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :85593407-156.06[GGM-01]

Konu :Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer Bildirim Formları

 

29.11.2018 / 39307922

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: a) 03.11.2017 günlü ve 29226606 sayılı yazımız.

  1. b)11.2017 günlü ve 29278287 sayılı yazımız.
  2. c)10.2018 günlü ve 38227880 sayılı yazımız.
  3. d)11.2018 günlü ve 38688809 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılar konusu transfer bildirim formları işlemlerine ilişkin bir örneği ilişikte yer alan Türkiye Bankalar Birliğine muhatap 28.11.2018/39291628 tarih/sayılı yazımızla, Bankalarca 3 Aralık 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak transfer bildirim formu düzenleneceği, kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verileceği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum hariç olmak üzere] gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

  1. Sadi ÇETİNTAŞ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

EK: Türkiye Bankalar Birliği’ne muhatap 28.11.2018 günlü ve 39291628 sayılı yazımız.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Sayı :85593407-156.06[GGM-01]

 

Konu :Transfer Bildirim Formları-Kağıt Uygulamanın Sonlandırılması

 

APS- TELEFAX (0212 282 09 46)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K: 13 34340 Etiler İstanbul,İstanbul)

 

İlgi: a) 11.04.2017 tarihli ve 3014 sayılı yazınız.

  1. b) 20.04.2017 tarihli ve 24414035 sayılı yazımız.
  2. c) 03.11.2017 tarihli ve 29241739 sayılı yazımız.
  3. d) 01.03.2018 günlü ve 32454467 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılar konusu ve 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren gümrük idarelerinde elektronik ortamda işlemlerine geçilen transfer bildirim formları 3 Aralık 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak düzenlenecek olup kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verilecektir.

 

Bu itibarla, 3 Aralık 2018 tarihi ve bu tarihten sonraki tarihli düzenlenen (Düzenleme tarihi 3 Aralık ve sonrası olan) kağıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmeyeceği ve bu tarihlerden önce yapılmış, 23 haneli Belge ID üretilmemiş transferler için ise veri giriş ekranı/arayüz üzerinden elektronik ortamda transfer bildirim formu düzenlenebileceği hususunda Birliğiniz bünyesinde tüm bankalar ile katılım bankalarına da gerekli bildirimin yapılmasını hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

İlginizi Çekebilir

Çin ithalat vergilerinde indirim

admin@gmail.com

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı’ (BGH) kapsamında faaliyet gösteren Rus giriş ve beyan gümrük idarelerinin güncel listesi

admin@gmail.com

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde ve Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

admin@gmail.com

Yetkilendirilmiş Yükümlü – Elektronik Soru Formu Rehber İlkeleri

admin@gmail.com

İthalat bedelinin, ithalatçı şirketinin yurt dışında mukim firma iştiraki tarafından ödenmesi halinde KKDF kesintisi hk.

admin@gmail.com

Yorum Yaz

HDHABER.NET