22 Mayıs 2019

4 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelikler, Tebliğler ve Anayasa Mahkemesi Kararları

4 Aralık 2018 Tarihli ve 30615 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 96 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/8, K: 2018/85 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2018 Tarihli ve 2015/4662 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/10/2018 Tarihli ve 2015/14758 Başvuru Numaralı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 Aralık 2018 Resmi Gazete

 

İlginizi Çekebilir

İthalat bedelinin, ithalatçı şirketinin yurt dışında mukim firma iştiraki tarafından ödenmesi halinde KKDF kesintisi hk.

admin@gmail.com

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

admin@gmail.com

8 Ocak 2019 Tarihli Atama Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

admin@gmail.com

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Polis ve Bekçiler Hakkında Önemli Düzenleme

admin@gmail.com

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yurtdışı Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı !

admin@gmail.com

30 Kasım 2018 Resmi Gazete Yönetmelikleri

admin@gmail.com

Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete’de Yayımladı

admin@gmail.com

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Değişti!

admin@gmail.com

2 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Tebliğler, Kurul Kararı, Anayasa Mahkemesi Kararı ve İlanlar

admin@gmail.com

Yorum Yaz

HDHABER.NET