18 Mayıs 2019

2 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Tebliğler, Kurul Kararı, Anayasa Mahkemesi Kararı ve İlanlar

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmi Gazete tam metnini aktarıyoruz. Söz konusu 2 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede ise tebliğler, kurul kararı, anayasa mahkemesi kararı ve ilanlar yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ

Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.c)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.ç)

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.b)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/12/2018 Tarihli ve 8179 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 11/12/2018 Tarihli ve 2014/1759 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlginizi Çekebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yurtdışı Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı !

admin@gmail.com

İthalat bedelinin, ithalatçı şirketinin yurt dışında mukim firma iştiraki tarafından ödenmesi halinde KKDF kesintisi hk.

admin@gmail.com

8 Ocak 2019 Tarihli Atama Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

admin@gmail.com

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Değişti!

admin@gmail.com

4 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelikler, Tebliğler ve Anayasa Mahkemesi Kararları

admin@gmail.com

TCDD’de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Memurlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı!

admin@gmail.com

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

admin@gmail.com

Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete’de Yayımladı

admin@gmail.com

30 Kasım 2018 Resmi Gazete Yönetmelikleri

admin@gmail.com

Yorum Yaz

HDHABER.NET