14 Mayıs 2019

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Değişti!

5 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de “Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanan yönetmelik kapsamına göre adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği güncellenmiştir.

5MADDE 1 – 1/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Müsteşar veya tensip edeceği bir Müsteşar Yardımcısının” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birisi ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan “Müsteşardır” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısıdır” ve “Müsteşar” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.”

İlginizi Çekebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yurtdışı Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı !

admin@gmail.com

4 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelikler, Tebliğler ve Anayasa Mahkemesi Kararları

admin@gmail.com

8 Ocak 2019 Tarihli Atama Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

admin@gmail.com

30 Kasım 2018 Resmi Gazete Yönetmelikleri

admin@gmail.com

2 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Tebliğler, Kurul Kararı, Anayasa Mahkemesi Kararı ve İlanlar

admin@gmail.com

TCDD’de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Memurlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı!

admin@gmail.com

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Polis ve Bekçiler Hakkında Önemli Düzenleme

admin@gmail.com

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

admin@gmail.com

Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete’de Yayımladı

admin@gmail.com

Yorum Yaz

HDHABER.NET